H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Gemeentebediening

Voorsitter:
Ellen-Anne Swart

Ons Gemeentebediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die onderlinge meelewing en opbou van ons gemeente gestel is, naamlik:

“Die NG Kerk Berg-en-Dal is geroep om as gemeenskap van gelowiges God Drie-Enig te verheerlik deur in ons geloof, hoop en liefde te groei deur die persoonlike en gesamentlike bestudering van sy Woord en ons Christelike belydenis, deur die onderlinge omsien na en sorg vir mekaar en deur toewyding in gebed; wanneer ons die Evangelie van Jesus Christus met mekaar deel deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid en ons daagliks volgens die eise van Gods Woord leef, saam en afsonderlik, elkeen volgens sy of haar gawes, op die verskillende akkers van sy Koninkryk…”

Suiwer Woordverkondiging, die uitbou van ons gereformeerde identiteit in ‘n moderne konteks en die verdieping van ons koinonia – dít is vir ons by Gemeentebediening belangrike prioriteite.

Gemeentebediening is soos ‘n groot sambreel waaronder ‘n hele aantal aksies tuiskom:

  • Twee weeklikse Bybelstudies (Woensdagaand en Donderdagoggend), gelei deur die leraars
  • Aktuele besprekings tydens ‘n kwartaallikse aanddiens
  • Interessante temas en geselligheid by ons maandelikse Kuierklub (vir seniors)
  • ‘n Koinonia Sondag met ‘n spesifieke tema en gemeente-ete
  • Die aktiwiteite van ons Vrouediens
  • woord@bergendal – ons gewilde kwartaalblad
  • Gesinskampe en retreats
  • Ons kermis in Oktober ter herdenking van ons gemeente se verjaarsdag