Nuus

: Bankbesonderhede en Snapscan

NG Kerk Berg-en-Dal ABSA                                                              Tjekrekening 470-580-011   SnapScan Instruksie – Mei 2020