H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Kontak Lys

Pastorale sorg Wyke 1-10 :Ds. Johan Marais 051 436 1224, 084 517 8052
Pastorale sorg Wyke 11-20 : Ds. Jan Lubbe 051 436 2261082 784 9362

Huur van lokale: Kerkkantoor
Rita van Zyl: 051-4362750, 083-656-1680

Terreinbestuurder
Nico Wilson:051 436 4095083 264 2793

Ander belangrike telefoonnommers:
KERKRAAD

– Bedieninge –
Bestuursraad: Voorsitter: Dave Samuel,051 436 3465, 082 550 8871
Erediensbediening: Maryna Spies, 051-4365933, 083-625-4692

Gemeentebediening
Jeugbediening
Barmhartigheidsbediening: Gerhard Coetzer, 051-4366388, 082-765-5670
Getuienisbediening: Johan Cilliers, 051-4368138, 083-388-5235
Wyksbediening: Leierouderling:
Leierdiaken: Faan du Toit, 051 436 0913,083 415 3215

Ondersteuningsbediening:
Komitee vir Diensverhoudinge: Chris de Wet, 051-4365855, 083-283-0845
Komitee vir Eiendomme: Koos Kritzinger, 051-4362199, 082-770-0225
Komitee vir Geldsake: Donald Laas, 082 300 4229

– Vrouediensbestuur –
Voorsitter: Helena Samuel, 051-4363465, 082-462-2976
Ondervoorsitter: Benita Hancke, 083 379 5636
Tesourier: Rita van Zyl, 051-4362750, 083-656-1680

Addisionele Lede
Hannetjie Dippenaar: 082 856 2915
Mags Fullaway: 076-986-1064
Leonie Kuhn: 082-712-0730

Ander Kontak Nommers van belang:
Verteenwoordiger: ENOG (KMD)/Maatskaplike Werkster – 051 522 6914
Verteenwoordiger: Kinderhuis/Gladstoneweg – Helene Engelbrecht – 051 433 4072
Verteenwoordiger: Sorg-en-omgee Onkologie – Marietta de Kock – 051 436 1275