H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Leesrooster Lydenstyd 2020

Liewe Gemeente,

‘n Jong lidmaat (een van ons kategete) vra vanoggend per whatsapp wat sou ‘n goeie Bybelboek wees om in hierdie tyd te lees?  Wat toe die gedagte voed: miskien kan dit ons almal help en bemoedig en dié Lydenstyd 2020 nóg meer intens laat beleef – ook as ‘n tyd van groei – deur sáám ‘n reeks Bybeltekste te lees…  En wat méér gepas as die Pelgrimspsalms, só in die gees onderweg na Jerusalem vir die Pase?  Dit werk ook presies uit: een van daardie vyftien gebede uit ou Israel se hart; een per dag vir jou stiltetyd of vir julle as gesin met een van die etes rondom jul huistafel in die volgende twee weke:

 

Sondag, 29 Maart               –          Psalm 120     (Vyfde Lydensondag)

Maandag, 30 Maart              –          Psalm 121

Dinsdag, 31 Maart                –          Psalm 122

Woensdag, 1 April               –          Psalm 123

Donderdag, 2 April               –          Psalm 124

Vrydag, 3 April                      –          Psalm 125

Saterdag, 4 April                  –          Psalm 126

Sondag, 5 April                   –          Psalm 127     (Sesde Lydensondag, Palmsondag)

Maandag, 6 April                  –          Psalm 128

Dinsdag, 7 April                    –          Psalm 129

Woensdag, 8 April               –          Psalm 130

Witte Donderdag, 9 April    –          Psalm 131     (Dag van voorbereiding en reiniging)

Goeie Vrydag, 10 April        –          Psalm 132     (Dag van die verhoor, kruisiging en graf)

Stille Saterdag, 11 April      –          Psalm 133     (Dag van rus en rou, inkeer en wag)

Paassondag, 12 April        –          Psalm 134     (Dag van die opstanding!)

Die Pelgrimspsalms is kort gebede, en bied jou dus die geleentheid om dit deur te lees (een keer hardop, een keer stil) en die inhoud daarvan goed te deurdink – wat hoor jy daarin vir jou dag en omstandighede?  Jy kan selfs ‘n notaboekie byhou en skryf wat jou uit die betrokke psalm getref het en waarom.

En in die stilte kom God deur sy Gees in ons harte aan die woord, lewend, hierdie twee weke.  Neem dan een vers/gedagte uit die Psalm en maak dit jou gebed vir die dag – God hoor ons. Mag jy daarin troos beleef en groei, en van ons kant: groete van huis tot huis!

 

JL.