H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Oor Ons

Ds. Jan Lubbe
082 784 9362

Jan Lubbe is op 4 September 1964 op Kuruman in die Noord-Kaap gebore, nie ver van die historiese Moffat-sendingstasie. Hy het in 1983 teologie aan die Universiteit van die Vrystaat kom studeer, ‘n meestersgraad in filosofie behaal en ook in Stellenbosch en in Nederland navorsing in kerkgeskiedenis gedoen. In 1997 is hy as leraar in Berg-en-Dal bevestig, en was hy onder andere moderator van die 2013-Sinode van die NG Kerk in die Vrystaat, voorsitter van die Kuratoirum en ook deeltydse dosent aan die Teologiese Fakulteit hier plaaslik. Hy is getroud met Hanneke (Smith), en is die vader van Foster en Hannelore, die voog van Greta Maschke en die versorger (tans) van vyf honde, twee katte en ‘n groot tuin.

Ds. Johan Marais
084 517 8052

Gebore in die Ermelo distrik in die destydse Suid-Oos Transvaal (Mpumalanga). Matriek geskryf in Vaalpark (Sasolburg). Studeer Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. In my finale jaar tree ek in die huwelik met Lienkie (Breedt). In 1999 neem ek beroep aan na die NG Gemeente Schweizer-Reneke Noord (Noord-Wes) waar ek vir die volgende 9 jaar in die bediening sou wees. In hierdie tyd het Here ons geseën met 3 kinders: Irene, Petrus en Helena. In NG Kerk Thabazimbi het ek die voorreg gehad om vanaf 2009, vir 7 jaar die Here in hierdie pragtige Bosveld te dien. In 2016 het die Here ons teruggeroep na die Vrystaat, NG Kerk Berg-en-Dal. Ek kan maar net bid dat die Here van die kerk ook my klein bydrae kan gebruik in verhaal van hierdie kosbare gemeente van Hom.

My gebed en my strewe in die bediening verwoord ek graag in die woorde van Paulus:

2 Kor. 2:17b “Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God.”

Aan God alleen die eer!

Orrelis:
Dr. Johan Cromhout
083 274 6655
Kantoorbestuurder:
Rita van Zyl
083 656 1680
Adminbeampte:
Adri van den Berg
082 613 8452
Terreinbestuurder:
Ampie Human
066 203 0480