H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2019.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS
GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak… Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. (Eks 20:4-5)

Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is. (1Joh. 3:2)

 

Ons het almal iewers in ons gedagtes ’n idee, of ’n prentjie of ’n “God is soos…” gedagte. Hierdie denkbeeld wat mense van God het bepaal dikwels hoe hulle God aanbid en ook hoe hulle lewe voor God. Om te sien het vir mense vandag so belangrik geword dat hulle nie vir God kan aanbid as Hy onsienbaar is nie. Die gevaar lê juis daarin dat enige prentjie wat ons van God kan hê, kan nooit God se heilige heerlikheid omvat nie. Elke prentjie perk God in, maak nie saak hoe kosbaar daardie prentjie is nie. Daarom het God vir ons geloof gegee, want geloof kan “sien” wat nie gesien kan word nie. Geloof is om God in sy Woord te leer ken en “sien” soos Hy geken en “gesien” wil word. Hierdie tweede gebod ontvou aan mense die voorreg en die verantwoordelikheid om die enigste ware God, die Skepper van die ganse heelal, die onkenbare, onsienlike, ewige en heilige God, te mag aanbid. Dan word dit ’n ontdekkingsreis, om te leer wat God jou van Homself wil leer, om asemloos in aanbidding voor Sy heerlikheid en heiligheid te staan, om Hom in Jesus Christus te leer ken, Sy liefde vir mense, Sy trou en gawe aan die kruis op Golgotha, totdat ons in die woorde van Johannes “Hom sal sien soos Hy werklik is.”

KOMENDE EREDIENSTE

2019
JULIE

Sondag Erediens

Leraar: Dr. Andries Hoffman

Datum: 18 Augustus 2019

}}

Oggend: Prof. Malan Nel (Dag van Hoop en Heling)
Gesinsdiens:– ds. Johan Marais. (Saal)
Middag: Sothodiens
Aanddiens: Prof. Malan Nel Pastorale Gesprek en Kerkraadsvergadering

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Sondag Erediens

Leraar: Ds. Jan Lubbe

Datum: 25 Augustus 2019

}}

Oggend: Ds. Jan Lubbe (Dag van Hoop en Heling)
Gesinsdiens:– Prof. Nico Oosthuizen (Saal)
Middag: Sothodiens
Aanddiens: DS. Jan Lubbe

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Sondag Erediens

Leraar: Ds. Johan Marais

Datum: 1 September 2019

}}

Oggend: Ds. Johan Marais (Eksodus (VII) en Doop)
Gesinsdiens: Ds. Jan Lubbe (Saal)
Aanddiens: DS. Jan Lubbe – Geen – (Wyksbyeenkomste)

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?