H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

Lees Meer

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2021.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

SIELSKOS

GEDAGTE VAN DIE WEEK

“Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie,” is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne.  (Jesaja 55:8-9)

Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense.” Markus 8:33b

“Laat U wil geskied”. ’n Gevaarlike gebed om te bid as jy nie beplan om gehoorsaam aan God te lewe nie. As wat God wil, nie werklik vir jou belangriker is as wat jy wil hê nie. Simon Petrus gee een van die mooiste geloofsbelydenisse oor wie Jesus is, in Markus 8: 29, en dan net ’n paar verse verder moet Jesus hom skerp aanspreek omdat hy nie dink soos God dink nie, maar soos die mens wat hy is. Dit is nie maar net genoeg om te weet dat Jesus die Christus is nie, maar wanneer ons bely dat Jesus die Christus is, moet ons ook bereid wees om aan Hom gehoorsaam te wees, selfs al is dit nie die gewilde of gemaklike pad nie. Al sou die pad lyk soos ‘n swaar ruwe kruis om te dra. Want, as jy bely dat Jesus werklik die Christus is, dan moet jy ook vertrou dat Sy planne hoër is as joune, dat Sy wil beter is as joune. So was God se wil ’n lydende Christus aan ’n kruishout op Golgotha, terwyl Petrus nie vir ’n oomblik bereid was om daardie gedagte te koester nie. Sou Jesus egter Petrus se wil gevolg het, was Petrus en die res van die mensdom steeds nie verlos van die vloek van sonde nie. Dus wanneer ons volgende keer bid, “Here, laat U wil geskied”, moet ons baie seker maak dat ons bereid is om God se wil te volg en ons eie wil inpas te bring met wat God wil. Leer hierdie lydenstyd om meer te dink soos God en minder soos die mens wie jy is.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

KOMENDE EREDIENSTE

Uitnodiging na oggend-eredienste 09:00
Sondag 28 Februarie : Wyke 13 – 16
Sondag 7 Maart : Wyke 17 – 20
Sondag 14 Maart : Wyke 1 – 4
Sondag 21 Maart : Wyke 5 – 9

BLY OP HOOGTE

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?
ONDERSTEUN ONS