H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2022.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

SIELSKOS

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Lukas 13:32

Die lyding van Jesus het amper sinoniem geword met Jesus se laaste uitroep aan die kruis, soos Johannes dit beskryf, “Dit is volbring”. Hierdie aangrypende woorde na ’n nag en oggend van onbeskryflike pyn, uitputting, vernedering en mishandeling bly vir my ’n wonder wat my verstand te bowe gaan. In daardie uitroep van Jesus is oorwinning, is voltooiing, ’n taak wat afgehandel is. Dit is hier in Lukas dat ons opnuut besef dat die afhandeling van hierdie taak Jesus se roeping was, maar ook sy keuse. Jesus word in Lukas 13 vers 31 deur sekere fariseërs gewaarsku om eerder weg te draai, weg van Jerusalem af en by implikasie ook weg van die kruis af, want Herodes sou sy dood soek. Waarom die fariseërs van alle mense Jesus waarsku, is ’n vraag op sigself. Was daar van die fariseërs wat Jesus goedgesind was of was dit ’n komplot tussen Herodes en die fariseërs? Die punt is, hierdie geleentheid om weg te draai van Jerusalem en die kruis, gee vir ons ’n kosbare blik op Christus se hart, want sonder om te weifel kies Jesus die pad van die meeste weerstand. Hy kies die kruis. Meer nog Hy beskou die kruis, die dood en die opstanding as die doel van sy ganse sending na die aarde. Die doel was die oorwinning op die derde dag, maar hierdie oorwinning sou kruislangs loop. Sou met geweldige pyn en lyding gepaard gaan. Jesus het nie, maar net toevallig die roete na Jerusalem en Golgotha gestap nie, die roete was van die eerste oomblikke daar in die troonsaal van God, in Christus se visier. En toe Hy jou Verlosser geword het, het Hy sy doel bereik, dit was volbring. En toe Hy my versoening met die Vader bewerk het, was sy doel bereik, dit was volbring. Buig vandag voor Hom, ontvang sy verlossingwerk in jou lewe – en dan sal jy weer daardie kosbare uitroep hoor “Dit is volbring!” Jesus sê “…en op die derde dag bereik Ek my doel.” Mag jy ook die oorwinning van die derde dag ken.

Berg-en-Dal Erediens, Sondag 07 Augustus – 09:30

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

KOMENDE EREDIENSTE

INGEVOLGE DIE NUUTSTE COVID-19 INPERKINGSMAATREĒLS (VLAK 1), KAN ONS U NOU HARTLIK TERUGNOOI NA ONS EREDIENSTE OM 09:30 EN 18:00.
 

BLY OP HOOGTE

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?
ONDERSTEUN ONS