H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

LEES MEER

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2020.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

NUUS

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS

GEDAGTE VAN DIE WEEK

Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd, laat u dade ook in ons tyd ervaar word, ontferm U selfs in u toorn. – Habakuk 3:2

Habakuk se profesie volg die riglyne van ’n klaaglied. Hierdie lied was in die Ou-Testamentiese tyd ’n manier waarop mense God genader het oor dit wat verkeerd was in die wêreld. Ons kla gereeld oor soveel dinge waarmee ons elke dag gekonfronteer word, maar dan, wanneer ons op ons knieë gaan dink ons dat lof en dank al is wat God wil hoor. Dit is bloot oneerlik. Om by God te kla is ’n Bybelse beginsel waarmee God mense beweeg van ’n plek van hopeloosheid en moedeloosheid na ’n plek van vertroue op God. Dit is iets wat elke gelowige moet leer om te doen, veral in die tyd waarin ons leef.

Habakuk se klag is baie helder in Hab. 1:2-4. Hy wil by die Here weet hoe lank nog voordat die Here gaan antwoord. Waarom is daar so oneindig baie ellende in hierdie wêreld? Die rede waarom ons sukkel met klaagliedere is omdat ons self nog nie só lank en só sonder ophou met God in gesprek was oor die gebroke toestand van hierdie wêreld en van ons menswees nie, dat ons mag vra – “Here hóé lank nog?”.

Habakuk leer deur die loop van hierdie boek en in die hart van hierdie klaaglied dat God genadig is wanneer Hy straf. Dat God se genade steeds meer is, selfs in sy toorn, as daar waar mense regeer. Daarom eindig Habakuk in Hoofstuk 3 met ’n gebed van vertroue op ’n God wat betroubaar is in sy grootheid en mag. Habakuk vertrou die Here om wéér te doen wat Hy in die verlede gedoen het – weer te red soos Hy vantevore gered het. En stadig maar seker word die klag van hopeloosheid, ’n gebed van vertroue en eindig in ’n moeilike loflied om te sing – “Al sou die vyeboom nie bot nie…” Al sou niks oorbly nie, is daar steeds God en dit is meer as genoeg vir my.

KOMENDE EREDIENSTE

Eredienste is hervat tydens Fase 1 van die Covid-19 inperking :
Oggenddienste om 09:30 en Aanddienste per geleentheid om 18:00.
Besigtig asseblief die weeklikse gemeentefokus vir volledige inligting.

BLY OP HOOGTE

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?