H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

LEES MEER

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2020.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

NUUS

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS

GEDAGTE VAN DIE WEEK

Gedagte vir die Week : 6-12 Julie 2020

Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Rom 12:21

As Paulus in Rom 12:2 sê dat ons nie aan hierdie sondige wêreld gelyk moet word nie, maar ons denke deur God laat vernuwe, dan sou ons dit maklik as ’n bloot “geestelike” opdrag kon verstaan. Dit is nou, as daar nie ’n Rom 12:9-21 was nie. Die toets vir nuutgemaakte denke lê nie in wat ’n mens oor God sê nie, maar oor wat hy by sy vingerpunte uitleef. Die Bybel maak geen geheim daarvan dat God se wil eise stel aan ons lewe in hierdie wêreld nie. Nie net oor liefde vir die mense wat binne ons geloofsfamilie staan nie, maar ook vir hulle wat ons vyande genoem kan word. Hierdie tipe liefde kom nie natuurlik vir mense nie. Ons eerste reaksie is om kwaad met kwaad te vergeld. Daarom het ons nodig dat God ons denke vernuwe, want daarsonder maak dit vir jou geen sin om kwaad met goed te beantwoord nie. Jy moet eers nuut kan dink, God se wysheid leer ken. Dit is egter ook ’n opdrag – nie ’n keuse nie…”oorwin die kwaad met die goeie.” Geen kwade daad is nog ooit met ’n ander kwade daad oorwin nie. Die teendeel is egter alom bekend. Golgotha, is die plek waar Jesus my kwaad met onbegrensde liefde beantwoord het…dit het nie net mý lewe verander nie, maar ook die ganse skepping. Watter kwaad moet jy vandag met goed gaan oorwin? Dit gaan nie maklik wees nie…maar jy moet dit doen – God se Woord sê so.

KOMENDE EREDIENSTE

In die derde week van Maart 2020, toe ons as Bestuursraad van Berg-en-Dal inderhaas reëlings moes tref vir die Covid 19-afgrendeling, het ons gedink dit raak hoofsaaklik ons eredienste en ‘n paar kleiner byeenkomste.  Dat ons spoedig weer sou kon hervat…  Nou, sewe weke later, besef ons dat die impak van hierdie pandemie en die ekonomiese- en sosio-maatskaplike gevolge daarvan, véél wyer strek as wat ons kon dink.  ‘n Groeiende kommer en gevoel van onsekerheid het in ons gemeenskappe posgevat.  Werkgewers en werknemers is onseker, skoolbesture soek naarstigtelik na planne, kinders se drome oor ‘n matriekjaar of sportseisoen val uitmekaar, bejaardes is bang vir gesondheidsrisiko’s, die winter breek aan en honger neem toe.  Ons probeer ‘n nuwe “normaal” te vind.

HOU OP HOOGTE

VIDEO OPNAMES

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?