H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

Lees Meer

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2020.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

SIELSKOS

GEDAGTE VAN DIE WEEK

Ef. 3: 20 Aan Hom, wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink…”

Ons as mense hier het dikwels die perspektief van ‘n sleutelgat op die res van die wêreld en veral op God se plan met ons in hierdie wêreld. Ons sien so min van die werklike grootheid van God se plan. Soms is ons baie jare later dankbaar dat die Here nie vir ons gegee het wat ons gedink het ons so graag wil hê nie. Iemand het eenkeer gesê dat ons eers in die hemel sal besef dat die Here se duidelikste “NEE!”-antwoorde sal blyk van sy mees liefdevolle antwoorde op ons gebede was.

’n Paar dinge om te onthou wanneer ons bid:

1) God se perspektief is oneindig meer omvangryk as myne. Ons as mense is om ’n hele aantal redes swak interpreteerders van omstandighede. Veral as dit by ons eie omstandighede kom. Ons word verblind deur ons eie belange, ons sondige begeertes, ons onvermoë om wyer as die prentjie deur die sleutelgat te sien.

2) God se wysheid oortref my kennis van Hom, van my omstandighede en van myself elke keer. God antwoord in sy wysheid en dit beteken dikwels dat die antwoord anders maar beter is as wat ek dit wou hê.

3) God se tyd is nie te vroeg of te laat nie. Hy is immers in beheer en hy kan ook jou omstandighede so beheer dat sy tyd die volle antwoord op jou gebed is. Ons het ’n stukkie van ons sondige aard waarmee ons steeds worstel – ons vermoë om geduldig te wees.

4) God se hart en antwoord is deurtrek met Sy goedheid anders as myne. As ons kan onthou dat God in sy wese goed is, moet ons ook aanvaar dat Hy in my lewe die goeie sal doen en sal soek. Hoewel ons dink dat ons gebede die goeie soek lê daar soveel keer sondige begeertes daaragter.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

KOMENDE EREDIENSTE

Komende Eredienste
Vanweë die Covid 19-inperking kan ons nie tans eredienste in die kerkgebou hê nie, maar word elke Sondag se oggenddiens vooraf opgeneem en na lidmate uitgestuur, en ook hier op ons webblad en Facebook geplaas. Jy is hartlik welkom om by ons erediens in te skakel (ook op ons YouTube-kanaal). Sien die Fokus vir meer inligting oor ons program van eredienste.

BLY OP HOOGTE

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?