H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

Lees Meer

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2021.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

SIELSKOS

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“En daarom beskik ons oor die profetiese woord, wat nog vaster staan. Julle doen die regte ding as julle daarop fokus, soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die môrester opgaan in julle harte”

(1 Petrus 1:19)

God se kerk, het ’n geskenk van God ontvang wat ons kan lei deur die storms en vreugdes van ons lewe hier op aarde. God het sy Woord gegee as ’n onfeilbare Barometer en Kompas. Tog was en is dit steeds die grootste leemte in my lewe, naamlik dat ek God se Woord ignoreer, of soms blatant verontagsaam, omdat die waarskuwings daarin nie is wat ek wil hoor nie. En dan tref die storms my en ek kan nie verstaan waarom God dit toelaat nie – ek is dan Sy kind.

Petrus trek ‘n duidelike lyn tussen hierdie mens uitgedinkte verhale of fabels aan die eenkant en die evangelie. Waarom is Petrus so seker dat hierdie evangelieboodskap baie meer waarde het as die fabels van hulle tyd? Hulle het nie net iewers gehoor van Jesus se ontsagwekkende grootsheid nie. Hulle het dit gesien gebeur – voor hulle oë. Hulle het gesien hoe Jesus blinde oë genees, verlamdes laat loop, hoe Hy ’n dogtertjie wat dood was beveel het om wakker te word, duisende mense gevoed het met vyf broodjies en twee vissies, die golwe en die wind gebied en hoe die water van die diepsee onder sy voete soos ‘n voetpad word en dan ook veral tydens Christus se verheerliking op die berg Hermon (Mark. 9). Die verskil tussen enige ander verhaal in die wêreld en die Evangelie van Jesus Christus berus op die feit dat Jesus waarlik God was wat mens geword het en nie bloot net ’n mens was nie. Al rede waarom die Bybel nie die uitsluitlike gesag in jou lewe sou kon hê nie, is as Jesus bloot ’n mens was soos jy. Maar, as Jesus werklik God is, en hierdie verhaal oor Hom gaan, het jy geen reg om nie daarna te luister en jou self daaraan te onderwerp nie. Op hierdie tydstip in die geskiedenis van die wêreld leef ons steeds in die nag, maar God het vir ons ’n lamp gegee wat ons moet gebruik tot die Een wat die ewige dag aankondig – die Een wat soos die Môrester is wat helder skyn net voor die daglig die hemelruim kleur – Jesus Christus weer kom. Die Woord is Sy geskenk aan jou en Sy kerk om in hierdie tyd, in die donker, steeds op koers te bly.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

KOMENDE EREDIENSTE

Ingevolge die Covid 19-inperking (Vlak 1), mag ons eredienste in die kerkgebou en saal hou wat deur die helfte van die gewone aantal erediensgangers bygewoon word (helfte van kapasiteit ter wille van afstand), wat neerkom op 220 persone in die kerkgebou (oggend en aand) en 80 in die kerksaal. Ons nooi lidmate graag terug na ons eredienste, en kommunikeer weekliks per sms/whatsapp oor die jongste reëlings vir eredienste. Sien ook die weeklikse Fokus vir meer inligting.

BLY OP HOOGTE

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?
ONDERSTEUN ONS