H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

LEES MEER

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2020.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

NUUS
Dordt Konferensie - Uitnodiging
Sinode van Dordrecht

Hiermee word alle belangstellendes, lidmate en predikanteuitgenooi na ‘n teologiese konferensie oor die betekenis van dei Sinode van Dordrecht, 1648-1619, vir gelowigesin Suid -Afrika, vandag.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS

GEDAGTE VAN DIE WEEK

1- 7 Junie 2020

Romeine 8 is ’n hoofstuk vir die tye wanneer daar min of geen sekerheid oorbly nie.
Tye wanneer alles rondom ons intuimel en selfs dreig om ons geloof te laat wankel.
Om dan te ontdek dat daar dinge is wat nie in my hande is nie en daarom volledig vasstaan is suiwer evangelie. Wanneer alles krummel beland ons maklik tussen daardie krummels ook wat ons geloof betref – want as alles wat ek gedink het ek weet skielik verkeerd bewys word, as alles wat ek so hard aan beplan en gewerk het, nie uitwerk nie – sou dit nie ook waar kon wees van my toekoms by God nie.

Sê nou maar net hierdie siekte sou my uit God se hand uitruk, sê nou maar net dat hierdie onuithoudbare pyn my geloof sal laat wankel, sê nou maar net dat ek hierdie worsteling, tussen wat ek wil doen en wat ek nie wil doen nie, verloor en ek sou God verloën, sê nou maar net hierdie pandemie sou my so knak dat ek so depressief raak dat ek nie meer kan glo nie, sê nou maar net dat ek so in al die hartseer en die pyn van die wêreld vaskyk, dat ek God nie meer kan sien nie, sê nou maar net dat ek sou begin twyfel of God my regtig vergewe het, my nuutgemaak het en sê nou maar net dat ek nie enduit saam met die Heilige Gees kan wandel nie – wat dan? Mis ek dan God se doel met my lewe – mis ek dan die hemel? Alleen as jy glo dat jy iets bygedra het tot jou redding, maar as jou redding soos Paulus en elke ander gelowige op hierdie aarde se redding net God se heerlike werk alleen was – staan dit vas en seker.

Daarom dat Paulus so met oortuiging kan vra:
“Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Nêrens in hierdie ganse skepping kon hy iets vind wat so sterk kan wees dat dit God se liefdesgreep op jou kan oopdwing nie. Jy, jou verlossing is veilig in die hande van Hom wat vir jou gesterf het.
Om dit in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars.

Dink daaroor – Jesus het gesterf – jy lewe as gevolg daarvan. Dit maak jou meer as ’n oorwinnaar.

KOMENDE EREDIENSTE

In die derde week van Maart 2020, toe ons as Bestuursraad van Berg-en-Dal inderhaas reëlings moes tref vir die Covid 19-afgrendeling, het ons gedink dit raak hoofsaaklik ons eredienste en ‘n paar kleiner byeenkomste.  Dat ons spoedig weer sou kon hervat…  Nou, sewe weke later, besef ons dat die impak van hierdie pandemie en die ekonomiese- en sosio-maatskaplike gevolge daarvan, véél wyer strek as wat ons kon dink.  ‘n Groeiende kommer en gevoel van onsekerheid het in ons gemeenskappe posgevat.  Werkgewers en werknemers is onseker, skoolbesture soek naarstigtelik na planne, kinders se drome oor ‘n matriekjaar of sportseisoen val uitmekaar, bejaardes is bang vir gesondheidsrisiko’s, die winter breek aan en honger neem toe.  Ons probeer ‘n nuwe “normaal” te vind.

HOU OP HOOGTE

VIDEO OPNAMES

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?