H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

LEES MEER

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2020.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS

GEDAGTE VAN DIE WEEK

Ps. 104: 13-15 Uit die hemel laat U dit op die berge reën, die aarde word versadig deur die reën wat U gee. U laat gras uitspruit vir die diere, en groen plante vir die mens sodat hy sy kos uit die aarde kan kry: wyn om mense se harte bly te maak, olie om die gesig te versorg, kos om die mens nuwe krag te gee.

Ons het dit op die harde manier geleer in 2020. Ons is afhanklik van hierdie skepping en van die vrug van die skepping om te leef. Ons gesondheid is ’n ’n baie groot mate afhanklik van die gesondheid van die natuur. God se skepping is ook vir ons ’n geskenk van lewe. Wanneer ons egter die skepping misbruik en swak bestuur dan bedreig ons ons eie lewens. So waarsku wetenskaplikes dat ons nog veel meer pandemies gaan sien, as ons nie daadwerklik begin om in hierdie skepping te wees waarvoor God ons aangestel het nie – om te heers en om hierdie heersers taak met integriteit en verantwoordelikheid aan die Skepper self te bestuur nie. Saai en oes is nie vir ons ’n vreemde konsep hier in die Vrystaat nie en die lente bring die opgewondenheid van nuwe grond, nuwe lande wat geploeg moet word, gereed gemaak word vir die plantseisoen. Maar saai en oes is ook ’n Bybelse beginsel waar ons leer dat wanneer jy sondige en dwase optrede saai, jy nie positiewe uitkomste kan verwag wanneer jy die oes moet afhaal nie. Soms, soos in geval van Adam en Eva het die straf van God op hulle ongehoorsaamheid ’n direkte invloed op die skepping en ander kere het ons aksies ’n direkte invloed op die drakrag van die skepping, soos wanneer ’n stuk aarde onbewoonbaar is omdat ’n kern-ongeluk daar plaasgevind het of wanneer ek my lande nie lank genoeg laat rus nie en oorbewei. Die opdrag om rentmeesters van God se skepping te wees is netsoveel ’n innerlike geestelike opdrag, as ’n uiterlike opdrag om vir die natuur te sorg. Om die skepping op te pas, is ’n opdrag van God wat ons of gehoorsaam uitvoer en God daardeur verheerlik, of ongehoorsaam misbruik en in ons verhouding met God skade ly. As jy God wil verheerlik – sorg vir Sy skepping en die skepping sal vir jou sorg.

KOMENDE EREDIENSTE

Die eredienste word tans vooraf opgeneem in die kerkgebou en word via ons webblad, op Facebook en op Berg-en-Dal se YouTube-kanaal na al die huise in ons gemeente en verder uitgestuur. Beperkte aktiwiteite vind plaas a.g.v. Covid-19 inperking, besigtig asseblief die weeklikse gemeentefokus vir inligting.

 

HOU OP HOOGTE

VIDEO OPNAMES

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?