H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2019.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

NUUS

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS
GEDAGTE VIR DIE WEEK

Tema: Altyd getrou

Teks 1 Tess. 4:3-4a Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe;…

Die belangrikste rede waarom gelowiges in die huwelik aan mekaar getrou wil wees is, omdat hulle God nog meer lief wil hê. Paulus sê vir die die gelowiges om hulle nog meer daarop toe te lê om heilig te lewe, want dit is die wil van God. Om heilig te lewe beteken om so anders te lewe as die wêreld, dat jou lewe as toewyding aan God herken kan word. Dat julle lewe spesiaal aan God kan behoort – dat julle verhouding aan God kan behoort. Ons roeping is om ALTYD GETROU te wees in alle omstandighede aan mekaar, omdat ons die Here lief het en steeds meer wil liefhê en omdat ons huwelik ’n kosbare deel is van ons verhouding met die Allerhoogste.

KOMENDE EREDIENSTE

2019
JULIE

Sondag Erediens

Leraar: Ds. Johan Marais

Datum: 22 September 2019

}}

Oggend: Ds Jan Lubbe

Gemeenteverjaarsdag (1956)

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Sondag Erediens

Leraar: Ds. Jan Lubbe

Datum: 29 September 2019

}}

Oggend: Ds Johan Marais
Middag: Teol.std.Steve Bopane- Sothodiens

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Sondag Erediens

Leraar: Ds. Johan Marais

Datum: 6 Oktober 2019

}}

Oggend: Ds. Jan – Gesamentlike diens. Eks.20:15sodus IX
Middag: Teol.std.Steve Bopane  Sothodiens
Aanddiens: Ds.Johan Marais – Jeugdiens–matrieks

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?