H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Sinode van Dordrecht

VERKIESING  : VIER EEUE VAN VERTOLKING

WOENSDAG, 29 MEI 2019 BY DIE NG KERK BERG-EN-DAL, BLOEMFONTEIN (08:30 – 16:00)

Hiermee word alle belangstellendes, lidmate en predikanteuitgenooi na ‘n teologiese konferensie oor die betekenis van dei Sinode van Dordrecht, 1648-1619, vir gelowigesin Suid -Afrika, vandag. Referate deur proff.Erik de Boer, ( Theologische Universiteit, Kampen), Ranoa Letsoso (Dekaan: Fakt.Teologie, UV), emeritus-prof.Dolf Britz (kerkgeskiedenis, UV), drr.Gert Duursema, Gideon van der Watt, Henco van der Westhuizen, en di AnlenèTaljaard en Jan Lubbe gaan die vertolking van Dordt deur vier eeue belig en na die aktualiteit daarvan in ‘n nuwe konteks vra.

Registrasie : admin@bergendalkerk.co.za voor Woensdag 22Mei 2019.
Navrae : 051 -436 2750 of 082 754 9362
Kostes : R 100 p/p
(Materiaal, verversings en middagete ingesluit)