H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

Lees Meer

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2021.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

SIELSKOS

GEDAGTE VAN DIE WEEK

Getuies van God se HEER-likheid

“Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is opgewek! Hy is nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle Hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy dissipels en vir Petrus…”

(Mark 16:6b-7a)

“Laat die hele huis van Israel dan vir seker weet dat God Hom Here en Christus gemaak het – hierdie Jesus wat julle gekruisig het.”

(Hand. 2:36)

Vanaf daardie eerste Sondagoggend (Daarmee bedoel – die eerste Sondagmôre nadat die dood oorwin is, vandat God se reddingsplan in Jesus aan die kruis volbring is. Daardie eerste Sondag vandat mense, in Christus, die ewige lewe kan hê.) het die Here ’n vreemde roete gekies om die grootste wonderwerk in die geskiedenis van die skepping bekend te maak. Jesus gebruik mense as sy getuies dat Hy lewe, dat die graf leeg is en die dood se grendels vir ewig uitmekaargebreek is. Jesus gebruik ook nie perfekte geloofshelde om hiervan te getuig nie – Hy gebruik mense wat al struikelende glo. So was die vroue wat die eerste linie van getuienis dra – bv. Maria Magdalena vir wie die Here bevry het van die mag van Satan. Markus vertel dat Petrus se naam ook spesifiek genoem is. Petrus wat die bal laat val het voor ‘n diensmeisie in die hoëpriester se tuin – en tog is die boodskapper van die Here se opdrag – “gaan sê ook vir Petrus”. Jesus het dit bedoel toe Hy voorheen gesê het “Jy is Petrus en op hierdie rots sal Ek my kerk bou”. Op Petrus se getuienis? Struikelende Petrus se getuienis? Ja, – struikelende Petrus, want wanneer Hy in Handelinge 2 die getuienis van sy lewe gee bou die Here Sy kerk, lewende steen vir lewende steen. Dit het nie verander nie, ook jou lewe is vandag ’n getuienis van Jesus se opstanding – ja, ook jy wat struikelend glo, wat die bal laat val wanneer jy moet getuig. Die feit dat jy in Jesus glo – soveel jaar later – die feit dat daar steeds ’n Christelike kerk is wat as die kern van ons belydenis, Jesus se opstanding bely. Die feit dat struikelende geloofsgetuies, kinders van die Lewende God is, is ’n kosbare bewys dat die Christus ook vir jou gesterf het en opgewek is. Elke stukkie getuienis dat Jesus jou Here is, hoe klein ook al, elke stukkie gehoorsaamheid, vorm saam met die res van die kerk ’n HEER-like getuienis. “Die Here het waarlik opgestaan!”

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

KOMENDE EREDIENSTE

Ingevolge die Covid 19-inperking (Vlak 1), mag ons eredienste in die kerkgebou hou wat deur 100 lidmate bygewoon word. Elke Sondag nooi ons een helfte van die gemeente uit na die oggenddienste. Aanddienste, by geleentheid, is oop vir almal; beperk tot 100 sitplekke.

BLY OP HOOGTE

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?
ONDERSTEUN ONS