H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2020.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS
GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Toe het Jesus gaan staan, hulle geroep en gevra: ‘Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?’ Hulle sê: ‘Here, dat ons oë oopgaan.’  Jesus het hulle innig jammer gekry en hulle oë aangeraak.  Dadelik kon hulle sien en hulle het Hom gevolg.” (Matteus 20:32-33).

Geloof is om met nuwe oë te kyk; om die Onsienlike te sien – dáárna gryp die twee blindes van Jerigo daardie dag by die stadspoort toe hul die menigte hoor nader-kom met die nuus: Jesus gaan hier verby!  “Here, Seun van Dawid, ontferm U oor ons!”  ‘n Desperate kreet, in groot vertroue.  Dié roep is die geboorte van geloof en ‘n nuwe lewe; dit is ook die geboorte van die kerk: dáár wanneer ons oë oopgaan en ons Hom voor ons oë sien gestalte aanneem, vol van Gods goedheid en genade.  En ons Hom volg.  Laat ons bede dan in hierdie tyd wees: open ons oë Here, dat ons nuut na U kyk, na onsself, na ons eie lewensbeker, na mekaar, na dié lydende wêreld nou rondom ons.  En laat óns U sigbare gestalte hier word, in ons land, sodat mense hoop sal sien…

KOMENDE EREDIENSTE

NEEM KENNIS

Die hartklop van ons gemeentelike lewe saam met mekaar, is die eredienste op Sondae. Ons het die nasionale reëling van byeenkomste rakende meer as 100 persone in ag geneem, maar óók dat ons géén lidmaat aan die gevaar van infeksie bloot wil stel nie. Daar sal gevolglik nie op 22 en 29 Maart gewone eredienste in die kerkgebou plaasvind nie; ook geen Sothodienste. Vir beide Sondae berei ons ‘n liturgie met gebede en liedere, ‘n Skrifgedeelte en samevatting van die boodskap voor en sal ons dit as ‘n spesiale “Fokus”-blaadjie op Vrydae via selfone, die internet én “per hand” na lidmate versprei. U kan dit dan volg saam met die beplande beeldsending van ‘n geslote erediens in die kerkgebou wat daardie Sondagoggende op ons nuwe YouTube-kanaal uitgesaai gaan word. ‘n Skakel na hierdie kanaal sal na u selfoon gestuur word, sowel as op ons webblad en Facebookbladsy geplaas word – kliek daarop en beleef ‘n erediens in Berg-en-Dal op ‘n nuwe manier saam met ons…

2020
MAART

Alle eredienste vir komende Sondag (5/4) én Paasnaweek sal nie in die kerkgebou plaasvind nie, maar poog ons om aan u te stuur via ons webblad, Facebook, YouTube en op u selfoon (via whatsapp).  U sal Vrydae daarvoor die liturgie in ‘n Fokus-blaadjie ontvang; van volgende week af slegs elektronies – ons kan dit nie meer aflewer nie.

Sondag Erediens

Sondag, 15 Maart

Oggend, 09:30, Ds. Johan Marais (gesamentlike Diens)

Middag, 15:00, Sothodiens, teol.std.Steve Bopane

Aand, 18:00, Paassangdiens en Nagmaal, Ds Charles Mitchell

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Sondag Erediens (Gekanselleer tot verdere kennisgewing)

Sondag, 22 Maart

Geen Oggenddiens

Geen Middagdiens

Geen Aanddiens

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Sondag Erediens (Gekanselleer tot verdere kennisgewing)

Sondag, 29 Maart

Geen Oggenddiens

Geen Middagdiens

Geen Aanddiens

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?