H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

LEES MEER

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2020.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS

GEDAGTE VAN DIE WEEK

Rigters 13:23 “Toe sê Manoag se vrou vir hom: ‘As die Here ons wou doodmaak, sou Hy nie ons offer aangeneem het nie. Hy sou ons ook nie hierdie wonderlike ding laat sien het en ons vandag hierdie nuus meegedeel het nie.”

In weke van geweld, verdeeldheid en spanning, vra ons onsself af hoe vorentoe? Waar lê die weg van wysheid waarop God ons uit hierdie onsekere omstandighede en jaar wil lei? Manoag se gebed in Rigters 13:8 verwoord ook óns versugting: “Here, leer ons wat ons moet doen…” Want in ‘n tyd waarin ou Israel van God en sy woorde vir ‘n gelukkige lewe vergeet het, en gevolglik diepe verskeurdheid en die ellende van verdrukking ervaar het, kan mens maklik gryp na magsmiddele, jou eie planne, na wat “reg is in jou eie oë” (Rigters 21:25). Dit is ongelukkig die tragedie van Simson se lewe, die beloftekind van Manoag en sy vrou: ‘n buitengewoon sterk man, gedryf deur sy eie sinne, begeertes, ego en wraak wat uiteindelik blind en verbitterd uitroep: “Laat my sterf, Here…” (16:30). Terwyl God lewe wou gee. Sy gewelddadige verhaal eindig waar dit begin het; sy graf tussen Sora en Estaol (16:31) is ook waar die Gees van God hom begin lei het (13:25). Wat het dan verkeerdgeloop? Miskien dit wat in die groter verhaal van Israel óók gebeur het: dat Simson sóós Israel die evangeliewoord van sy moeder voor sy geboorte, verlaat het – haar bemoediging aan haar man: God gee lewe, God kom na óns toe, God open ons oë, God gee die goeie nuus van hoop (13:23). Só het die Engel aan haar belowe, met sy onuitspreeklik wonderlike naam (13:18). Immanuel. Simson is nie ons voorbeeld, sy Ma is. Geweld is nie die weg, vertroue in Gods Naam wel.

KOMENDE EREDIENSTE

Die eredienste word tans vooraf opgeneem in die kerkgebou en word via ons webblad, op Facebook en op Berg-en-Dal se YouTube-kanaal na al die huise in ons gemeente en verder uitgestuur. Beperkte aktiwiteite vind plaas a.g.v. Covid-19 inperking, besigtig asseblief die weeklikse gemeentefokus vir inligting.

 

HOU OP HOOGTE

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?