H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2019.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

SIELSKOS
GEDAGTE VIR DIE WEEK
Wie nie vir die waarheid is nie, is teen Christus.

“Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie.”  (Eksodus 20:16)

“Jesus het vir hom gesê: ‘Ek is die weg en die waarheid en die lewe.’  (Johannes 14:6)

Jesus trek ’n duidelike streep in die sand.  Sedert die begin was daar slegs twee kante waar mense kon staan: Vir Christus – wat die Waarheid is, of téén Christus, m.a.w. aan die kant van die vader van die leuen.

Die kenmerk van hulle wat vir Christus is, is te vind in hulle liefde vir die waarheid.  Die negende woord gee vir ons ’n baie duidelike rede waarom leuens so groot probleem is – dit is “teen ander”.

Dit vernietig vertroue, verbreek verhoudings en verdeel samelewings.  Die waarheid, aan die ander kant, verheerlik God.

God se kinders mag nooit toelaat dat die leuen ’n vashouplek in ons lewens kry nie. Ons moet aktief daaraan werk om die leuen wortel en tak in ons lewens uit te roei, want die vernietiging wat die leuen aanrig en blyplek wat die vader van die leuen in ons lewens kry op hierdie wyse, is altyd ’n ramp.

Daar is slegs twee kante en ek en jy kan slegs aan een van hierdie kante staan. Wie is jou Vader? Het jy die waarheid lief? Het jy Christus Jesus lief – Hy is die waarheid? Want as jy nie vir die waarheid is nie, is jy noodwendig teen Christus…

KOMENDE EREDIENSTE

2019
DESEMBER

Sondag Erediens

Sondag, 19 Januarie 2020

Oggend, 09:90; Ds Jan Lubbe (Gesamentlike diens)

15:00 Sothodiens, teol.std. Steve Bopane (Verwelkoming).

18:00 Aanddiens , Ds Jan Lubbe (Week van Gebed begin).

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Week van Gebed

Maandag, 20 Januarie tot Donderdag 23 Januarie 2020

Aand, 19:00; Ds Jan Lubbe

(Week van Gebed)

(Week van Gebed)

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

Sondag Erediens

Sondag, 26 Januarie 2020

Oggend, 09:30,  Kerkdiens; Ds.Johan Marais

Gesinsdiens in saal; Ds.Jan Lubbe.

15:00 Sothodiens, teol.std. Steve Bopane.

18:00 Ds Jan Lubbe Taizé diens.

Waar: NG Kerk Berg-en-Dal

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?