H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

WELKOM BY NG KERK BERG-EN-DAL

Berg-en-Dal is ‘n Christelike Kerk wat saam met die Kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely...

Lees Meer

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2021.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

SIELSKOS

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Want die belofte is bedoel vir julle, en ook vir julle kinders, en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na Hom toe roep. – Hand. 2:39

Op Pinkstersondag preek Petrus seker die preek van sy lewe. Hy preek nie vir mense wat al jare toegewy aan Jesus leef nie, maar heel moontlik vir heelwat van dieselfde mense wat geëis het dat Jesus gekruisig moet word. Sy boodskap draai ook nie doekies om nie – hy tree nie ligvoets wanneer hy oor hierdie saak praat nie. Meer as een keer spel hy die oortreding ondubbelsinnig uit – “…die Jesus wat julle gekruis het” (Hand. 2:36). Dit is vir hierdie mense vir wie Jesus gesterf het, dieselfde mense wat Hom verwerp het en weggeskreeu het teen ’n kruishout op. Petrus bring hierdie boodskap wat eindig met ’n belofte van hoop en verlossing vir hulle wat eerstehands by die kruisiging betrokke was.

Wat ’n kragtige evangelie is hierdie nie…wat van vyande van God se seun, kerk van Christus kan maak. Wat ruimte het vir hulle wat die grootste Liefde tot nog toe verwerp het. Nie net vir hulle nie, maar ook vir hulle kinders is daar hoop en lewe. God keer, in die gang van hierdie boodskap, 3000 mense se harte om en kom hulle skaam en verslae by Petrus en die ander apostels uit met net een vraag: “Wat moet ons doen, broers?” Met hierdie vraag begin ’n transformasie proses, van bekering (wat meermale ’n pynlike proses van selfondersoek en skulderkenning is), dan ontvang hulle vir die eerste keer die doop in die Naam van die Een vir wie hulle gekruisig het. God vergewe hulle vir hierdie en elke ander misdaad en Hy kom woon in hulle deur die Gees. Wonderlik? Verseker maar dit is nie al nie – hierdie pynlike bekeringsproses, red nie net vir hulle nie, maar maak ook die pad vir hulle kinders oop vir hierdie nuwe reis saam met Christus. Dankie, Here dat U my red, maar oneindig meer dankie Here dat U belofte ook vir my kinders geld. Roep hulle tog na U toe…

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

KOMENDE EREDIENSTE

INGEVOLGE DIE COVID 19-INPERKING (VLAK 2) MAG ONS SLEGS 100 PERSONE IN DIE KERKGEBOU EN ONGEVEER 80 IN DIE KERKSAAL AKKOMODEER.
ONS KOMMUNIKEER WEEKLIKS PER SMS/WHATSAPP OOR DIE JONGSTE REĖLINGS VIR EREDIENSTE. SIEN OOK DIE WEEKLIKSE FOKUS VIR MEER INLIGTING.

BLY OP HOOGTE

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?
ONDERSTEUN ONS