H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat, Dan Pienaar, Bloemfontein

Kerkkalender

Besigtig die NG Kerk Berg-en-Dal kerkkalender vir 2021.

Kerkraad

Die Bestuursraad (BR) van die kerkraad het ’n leidinggewende, koördinerende
en ondersteunende funksie ten bate van die onderskeie bedieninge.

Wat glo ons?

Berg-en-Dal is `n Christelike kerk wat saam met die kerk van alle eeue en in alle oorde, ons geloof van harte in die volgende woorde bely.

SIELSKOS

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Spr. 4:23 Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe

Op watter stadium in ons lewens het ons verhouding met God enigiets anders geword as ’n saak van die hart. Wanneer het lysies vir ons so belangrik geword. Lysies van sonde en lysies van goeddoen. Ons verhouding met God word gereduseer tot ’n paar dinge wat gedoen moet word en ander wat nie gedoen moet word nie. Ons stel ’n balansstaat op tussen ons goeie en slegte dade en dink dat God ook tevrede is met ’n surplus van “goeie dade”. Dit is egter geen verhouding nie. Teen die randjie in Israel preek Jesus, sodat almal wat dit hoor verbaas is. Jesus se boodskap kom vol gesag, dit raak mense se harte in Mat 5-7. Tog gee Jesus nie nog ’n lysie van moets en moenies nie – soveel keer sê Hy, “julle het gehoor julle moenie – maar Ek sê vir julle as jy dit is jou hart bedink het…het jy reeds”. Sondelysies maak dit vir ons maklik, want dan het ons net 10 of 12 dinge wat ons nie moet doen nie – as dit egter ’n hartsaak is, kan selfs goeie dinge sonde wees wanneer ons harte nie daarin is nie. Dan word ons goeddoen lysie eintlik niks anders as bygeloof nie – iets waarmee ons hoop om geluk by God te vind. Nou verstaan ek eers waarom Spreuke vol wysheid maan – “Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word...” Dit is nie die afmerk van jou lysie wat vir jou seën bring nie. ’n Verhouding met God – een waarin jy Hom liefhet met jou hele hart – een waarin jy jou naaste liefhet met jou hele hart – daarin ontdek jy dat God seën en lief het.

ONS GESKIEDENIS

Die NG Kerk Berg-en-Dal is op 22 September 1956 gestig as dogter van Bloemheuwel-gemeente in Bloemfontein, met die nuwe Dan Pienaar-woonbuurt in en rondom die Tempe-vallei, as bedieningsterrein. 

Die gemeente het met 720 lidmate en ’n kerkraad van 15 ouderlinge en 15 diakens tot standgekom, en die eerste leraar is in Februarie 1957 bevestig – dr. Tienie Zeeman.

GESTIG 1956

KOMENDE EREDIENSTE

INGEVOLGE DIE NUUTSTE COVID-19 INPERKINGSMAATREĒLS (VLAK 1), KAN ONS U NOU HARTLIK TERUGNOOI NA ONS EREDIENSTE OM 09:30 EN 18:00.
 

BLY OP HOOGTE

WAAR IS ONS?

ADRES

H/v Albrecht en Genl Hertzogstraat
Dan Pienaar, Bloemfontein, 9301

VOLG ONS

Kontak besonderhede
Epos: info@bergendalkerk.co.za
Kontak nommer: 051 436 2750
WIL JY DEEL WORD
VAN ONS GEMEENTE?
WIE KONTAK
EK WAARVOOR?
ONDERSTEUN ONS